ร่วมงานกับเรา

กองบรรณาธิการ Levon Publishing

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สรรหาและคัดเลือกต้นฉบับทั้งภาษาไทยและต่างประเทศที่ตรงกับแนวทางของสำนักพิมพ์
 • จัดทำต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตลอดจนลงขายในช่องทางออนไลน์อื่นๆ
 • เขียนคำโปรย คำนำ และจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คิดไอเดียการออกแบบหน้าปก ฟอนต์ รูปเล่ม ของพรีเมียม ฯลฯ อันเกี่ยวเนื่องกับหนังสือนิยายในความรับผิดชอบ
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดี
 • รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะแนว Fantasy และ Light Novel
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • ติดตามข่าวสารวงการหนังสือทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ และมีทักษะการสืบค้นที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเรื่องเวลาได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถการทำงานเป็นทีมได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น