ร่วมงานกับเรา

ช่างพิมพ์อ๊อฟเซ็ท งานบรรจุภัณฑ์

เปิดรับจำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

  • ควบคุมเครื่องพิมพ์และบุคลากรในบังคับบัญชาให้พิมพ์งานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพ
  • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  •  ดูแล รักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติงาน และแก้ไขเครื่องพิมพ์เมื่อเกิดปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25 – 40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ( มีรอบกลางคืน )
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน กระตือรือร้น และมีวินัยในการทำงาน
  • ไม่มีภาวะตาบอดสี
  • มีประสบการณ์ช่างพิมพ์อ๊อฟเซ็ทมือ 1 งานบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น