ร่วมงานกับเรา

นักเขียนFreelanceประจำแบรนด์ FAV FORWARD

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานกับ WordPress
  • เข้าใจวิธีทำ SEO
  • มีความสามารถเขียน Content Online ที่ดี
  • บุคคลิกภาพที่ดีสามรถเป็นตัวแทนของแบรนด์ได้
  • มีความสามมารถด้านภาษาอังกฤษ

 สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น