ร่วมงานกับเรา

บรรณาธิการเล่ม : อมรินทร์คอมมิกส์

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

– เขียนและเรียบเรียงเนื้อหาหนังสือของสำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์

คุณสมบัติ

– ชาย/หญิง อายุุ 25 ปี ขึ้นไป

– ปริญญาตรีสาขาอักษรศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ สัมคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

– มีทักษะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

– มีประสบการณ์ทำงานด้านหนังสือมาก่อน

– หากมีทักษะภาษาที่3จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น