ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
 • รายละเอียดงาน

-กำหนดกลยุทธ์และบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
-วางแผน วิเคราะห์ผลด้านการขายและสรุปผลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
-บริหารและจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
-แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์,บริหารธุรกิจ,การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และงานบรรจุภัณฑ์
 4. บุคลิกภาพดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 5. มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ (Presentation Skill)
 6. มีความคล่องตัว เรียนรู้งานได้เร็ว มีความอดทนและรับผิดชอบต่องาน
 7. มีประสบการณ์ด้านการขายและการบริหารทีมขายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และงานบรรจุภัณฑ์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน

  บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น