ร่วมงานกับเรา

พนักงานธุรการ : E-Commerce

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

สรุปผลการดำเนินการรายสัปดาห์ / ไตรมาส / ปี

 • สรุปผลยอดขายสินค้า
 • สรุปผลการจัดการด้านสินค้า, โปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย
 • สรุปผลการจัดการด้านการจัดการช่องทางการขาย E-Commerce

สรุปวางแผนการขายและโปรโมชั่น

 • วางแผนและสรุปรายละเอียดการขายประจำเดือน สำหรับเดือนถัดไป
 • วางแผนการจัดการด้านสินค้า และการจัดการสต๊อก
 • ร่วมวางแผนการจัดการด้านโปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการจัดการด้านการจัดการช่องทางการขาย E-Commerce

วางแผนและบริหารสินค้า

 • วางแผนและบริหารสินค้า Physical, Lifestyle
 • วางแผนและบริหารสินค้า E-Content ผ่าน Application
 • ร่วมวางแผนและจัดการสื่อโฆษณาทางออนไลน์อื่นๆ

วางแผนการพัฒนาระบบการทำงาน

 • รับทราบ และประเมินปัญหาในการทำงานของแผนก
 • วางแผนปรับปรุง และแก้ปัญหาในการทำงานของแผนกให้ดีขึ้น
 • สรุป และจัดทำรายงานการจัดการเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดการต่อไป

บริหารสินค้าในช่องทาง E-Commerce

 • Website
 • Application
 • Marketplace
 • Marketplace

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น