ร่วมงานกับเรา

พนักงานผู้พิการฝ่ายผลิต

ค่าจ้าง:                   เงินเดือน 10,000 บาท +  ค่าครองชีพ 1,000บาท + OT (ชั่วโมงละ 62.50บาท)

ลักษณะงาน:         1. ยก , จัดเรียง ผลิตภัณฑ์ในสายงานผลิต

  1. บรรจุ, คัดแยกหีบห่อผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ :            1. เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 45ปี

  1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีปัญหาการเคลื่อนไหว
  3. เป็นผู้พิการทางการได้ยิน ที่สามารถสื่อสารได้บ้าง
  4. สามารถทำงานเต็มเวลา วันจันทร์ – เสาร์ 8.00น. – 17.00น.

สถานที่ทำงาน:      บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (โรงพิมพ์)

เอกสารประกอบการสมัคร:

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

5.รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาด 1 – 2 นิ้ว)

สวัสดิการ :            ประกันสังคม , ประกันกลุ่ม (สุขภาพ อุบัติเหตุ ชีวิต), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์,

สหกรณ์ออมทรัพย์,ตรวจสุขภาพประจำปี, ชุดยูนิฟอร์ม, ข้าวสวยมื้อกลางวัน, โบนัสตามผลประกอบการ

รถรับส่งบริษัท:      เส้นทาง ท็อปส์มาร์เก็ต สาขาชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน  – บริษัท  3เที่ยว / วัน (7.20น. ,7.45น., 8.00น.)

เส้นทาง บริษัท – ท็อปส์มาร์เก็ต สาขาชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน   3เที่ยว / วัน (18.00น. ,18.30น., 19.00น.)

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น