ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่คิดราคา

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

-รับความต้องการจากฝ่ายขาย เพื่อประเมินราคา

-จัดทำใบเสนอราคา

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น