ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดการทำงาน 
 • จัดทำรายงานความเคลื่อนไหว และสต็อกคงเหลือ ของ วัตถุดิบ / สินค้าสำเร็จรูป ประจำเดือน
 • ทำหน้าที่ร่วมกันกับทีมเพื่อจัดทำต้นทุนการผลิต ประจำเดือน
 • ทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
 • ติดตามผล ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ กับหน่วยงานฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25  ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีต้นทุน
 • สามารถใช้ Microsoft Office (Word , Excel, Power point)ได้เป็นอย่างดี.
 • ประสบการณ์ 3-10 ปีขึ้นไป ด้านการทำบัญชีต้นทุนเกี่ยวกับ การผลิต วิเคราะห์ต้นทุนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ทำงานเป็นทีมได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น