ร่วมงานกับเรา

Merchandising Section Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • คัดเลือกหนังสือ สำรวจคู่แข่ง เพื่อวางแผนในการขอจัดทำ Promotion กับสำนักพิมพ์ กระตุ้นยอดการขาย
 • สินค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย / สร้างฐานข้อมูลสินค้าใหม่ๆ
 • วิเคราะห์ Vender Performance
 • ดูแล Vender Relation ภายนอกองค์กร / สำนักพิมพ์ / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • จัดทำ Report ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุด เรื่องจำนวน คุณภาพ ราคา และการส่งมอบให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสินค้าและครอบคลุมถึงแนวโน้มการตลาด
 • ประสานงาน ติดต่อ สำนักพิมพ์ต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับนโยบายจากทางผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวารสาร,อักษร/บรรณารักษ์ /นิเทศฯ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักการอ่าน/มีความสนใจหนังสือ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในด้าน หนังสือ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ (MS.Office) ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น