ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ Merchandising /จนท.ประสานงานขายหนังสือ

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • สำรวจคู่แข่ง ว่ามี Book / E-Book ของสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อดำเนินการติดต่อมาขายใน Naiin Pann
 • คัดเลือกสินค้า สำรวจคู่แข่ง เพื่อวางแผนในการขอจัดทำ Promotion กับสำนักพิมพ์
 • สินค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย / สร้างฐานข้อมูลสินค้าใหม่ๆ
 • วิเคราะห์ Vender Performance
 • ดูแล Vender Relation ภายนอกองค์กร / สำนักพิมพ์ / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร
 • จัดทำ Report ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน ติดต่อ สำนักพิมพ์ต่างๆ
 • จัดทำรายการหนังสือ ใน E-Book , E-Mag  และ ประสานงานกับสำนักพิมพ์ต่างๆ เพื่อการจัดทำ Promotion กระตุ้นยอดการขาย

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24  ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวารสาร,อักษร/บรรณารักษ์ /นิเทศฯ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักการอ่าน/มีความสนใจหนังสือ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในด้าน  Book / E –Book ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น