ร่วมงานกับเรา

เลขานุการและประสานงาน

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • ประสานงานภายในและองค์กรภายนอก
  • ดูแลจัดคิวให้กับหัวหน้างาน
  • ดูแลเอกสารต่างๆของหน่วยงาน

คุณสมบัติ

  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • ความละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

 

 

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น