ร่วมงานกับเรา

Account Executive (บรรจุภัณฑ์)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

  • วางแผน กำหนดกลยุทธ์การขายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า
  • บริหารจัดการและติดตามงานขายให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
  • หาลูกค้ารายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ (Presentation Skill) และเจรจาต่อรองได้ดี
  • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดี
  • มีประสบการณ์ในงานขายหรือการตลาด 3 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายบรรจุภัณฑ์ 2 ปีขึ้นไป

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น