ร่วมงานกับเรา

Account Executive : Creative & Event

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบในการนำเสนองานขายกิจกรรม Event ให้กับลูกค้า
  • ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัทฯ
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่เปิดการขายจนถึงปิดการขาย

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีสาขา นิเทศศาสตร์, การตลาด, โฆษณา ประชาสัมพันธ์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาด้านงานขาย รักในงานบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • หากประสบการณ์ในงานขาย เป็น AE ด้าน Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานทีปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น