ร่วมงานกับเรา

Accounting Officer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Responsibilities:

 • บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีให้สรรพากร
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน รับเงิน และการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำงานด้านเอกสารบัญชี / การเงิน
 • สนับสนุนงานด้านบัญชี / การเงิน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 Qualifications:

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการสื่อสารเจรจา และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด (อยู่ในบริเวณเดียวกับบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งฯ)

378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น