ร่วมงานกับเรา

Accounting Officer/Senior Accounting Officer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดทำแบบและยื่นแบบภาษีให้สรรพากร
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน รับเงิน และการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดทำงานด้านเอกสารบัญชี / การเงิน
 • สนับสนุนงานด้านบัญชี / การเงิน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการสื่อสารเจรจา และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงาน บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งฯ ถนนชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น