ร่วมงานกับเรา

Brand Strategy Manager : Amarin Baby & Kids

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์​พฤติกรรมผู้อ่าน ผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์ม​ของแบรนด์ Amarin Baby & Kids ลูกค้า คู่แข่ง และแนวโน้มธุรกิจในอุตสาหกรรม​ที่เกี่ยวข้อง นำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์​การสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ
  • วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงสินค้าเดิมของแบรนด์ (Content, Media, Event, Roadshow, Fair, Awards, Community) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งประเภท Sponsor​ (แบรนด์​สินค้าและบริการ)​ Agency และ End User (ผู้บริโภคโดยตรง)​
  • พัฒนาแผนปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน ควบคุมการดำเนินงานของทีมงานในทุกกิจกรรมของแบรนด์ ให้ได้ตามเป้าหมายเชิงธุรกิจและเชิงภาพลักษณ์​ตามที่บริษัทกำหนด
  • บริหารงบประมาณและทรัพยากร​เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด
  • เป็นตัวแทนของแบรนด์ในการสร้างโอกาสทางการค้า และสร้างความสัมพันธ์​ที่ดีระหว่างบริษัท กับสปอนเซอร์​ ลูกค้า สื่อมวลชน​ ซัพพลาย​เออร์ ผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน และพันธมิตร​อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์อย่างน้อย​ 5 ปี ในการบริหารแบรนด์ การบริหารงานโฆษณา การสื่อสารการตลาด การบริหารคอนเท้นต์​และสื่อ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจในการวิจัยตลาดและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่
  • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะการบริหารทีมงานให้สามารถสร้างผลลัพธ์​ตามแผนงานที่กำหนด
  • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นกับงาน มีมนุษย์​สัมพันธ์​ดี และสามารถสร้างบรรยากาศ​การทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ​ได้ดี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น