ร่วมงานกับเรา

Co-Producer : Creative and Event

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • วางแผนและควบคุมการจัดงานEventร่วมกับทีม
 • สามารถคำนวณต้นทุนของการจัดงานได้
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 27-30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ผู้ความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ
 • มีประสบการณ์3-4ได้รับพิจารณาพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น