ร่วมงานกับเรา

Creative Strategist

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

• พบปะลูกค้าเพื่อกำหนดแผนงาน
• วางแผนกลยุทย์การตลาดให้เป็นไปตามจุดประสงค์
• ประชุมและประสานงานกับในทีมเพื่อให้ผลงานลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า

คุณสมบัติ

• ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี สาขาวิชา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์,การตลาดด้านสื่อออนไลน์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานโฆษณาอย่างน้อย 3 ปี
• มีความรู้และความเข้าใจสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี
• มีทักษะการนำเสนองานที่ดี
• รับฟังความเห็นของผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้ดี
• สามารถรับแรงกดันในการทำงานได้ดี

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น