ร่วมงานกับเรา

Digital Business Officer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • วางแผนการตลาดและกลยุทธ์ในการทำการตลาด
 • วางแผนการสื่อสารทางการตลาดในช่องทางต่างๆ (IMC)
 • วางแผนการทำการตลาดผ่าน Social Network ต่างๆ
 • กำหนดและวางแผนในการออก Promotion เพื่อส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการโพส Content รวมถึงสร้างคอนเทนต์ได้ทั้งในรูปแบบของการเขียนคอนเทนต์
 • จัดทำรายงานบทวิเคราะห์และสรุปสถิติภาพรวมต่างๆ ของแต่ละช่องทางเพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมมากขึ้น
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ
 • มีความรู้ระบบ SEO & SEM
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Google Analytics เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Data Analytics)
 • หากมีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมด้านออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น