ร่วมงานกับเรา

Digital Content นิตยสารสุดสัปดาห์

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • เขียน Content Online ให้กับนิตยสารสุดสัปดาห์

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านทำงานเกี่ยวกับ Content Online
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
  • มีความสามารถภาษาอังกฤษดี
  • หากได้ภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีจะพิจรณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น