ร่วมงานกับเรา

Digital Content Editor : สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

• หานักเขียน หาต้นฉบับที่น่าสนใจ และตรวจแก้ต้นฉบับ
• ประสานงานกับนักเขียน นักแปล บรรณาธิการฟรีแลนซ์ ฝ่ายศิลปกรรม พิสูจน์อักษร ซับเอดิเตอร์ และฝ่ายการตลาด
• มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดชื่อหนังสือ คำโปรย ไอเดียปก

คุณสมบัติ

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
• อ่านและเขียนภาษาไทยได้ดี
• ชอบอ่าน ซื้อหนังสือ และเข้าร้านหนังสือเป็นประจำ
• สนใจทำงานบรรณาธิการ และเติบโตเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ในอนาคต
• มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานคนเดียว (edit ต้นฉบับ) ได้ และทำงานเป็นทีมได้
• มีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต
• หากมีประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ หรือความสามารถอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น