ร่วมงานกับเรา

Digital Content Marketing

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

 • ดูแลรับผิดชอบสื่อออนไลน์ (Social Media) ทั้งหมดของบริษัทฯ
 • สร้างสรรค์ Content ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่าง ๆ
 • รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง Content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ
 • ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ พร้อม Live Facebook ช่วงงานต่างๆ
 • สามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทางด้านการตลาดออนไลน์
 • สนับสนุนงานและกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนงานการตลาด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านทำงานเกี่ยวกับ Content Online
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น