ร่วมงานกับเรา

Digital Content Marketing

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและประสานงาน Project  งานกิจกรรมร้านนายอินทร์ทำร่วมกับองค์กรต่างๆ
 • Create Content ข้อความและภาพประกอบ พร้อมบรีฟงานต่อให้กับฝ่ายกราฟฟิค
 • ประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆภายในและภายนอกองค์กร เช่น website , facebook , twitter
 • ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับสื่อในทุกช่องทางทั้ง Online / Offline
 • คิด Content พร้อมทำ Artwork ลง facebook
 • ร่วมผลิตสื่อในช่องทางออนไลน์ และร้านนายอินทร์
 • ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกด้าน content
 • ทำแผนประชาสัมพันธ์งานอีเว้นต่างๆ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • .มีประสบการณ์งานทำงานที่ด้าน content 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานงาน content

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น