ร่วมงานกับเรา

Digital Marketing Specialist : Book Business

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อผลักดันคอนเทนต์ไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านรายได้ และผลตอบรับจากผู้อ่าน
 • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง  การตอบรับของผู้ใช้งาน รวมถึงแนวโน้มทางการตลาด เพื่อพัฒนาคอนเทนต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดในการวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
 • วิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
 • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางการตลาด, ROI, KPIs
 • วางแผนการปรับปรุง หรือพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า  หรือช่องทางในการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เพื่อหาลูกค้ากลุ่มใหม่

 

คุณสมบัติ

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัล อย่างน้อย 3 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอได้อย่างมีระบบ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ  มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

 

สนใจส่งประวัติมาที่ sasakorn_wa@amarin.co.th  พร้อมระบุหัวข้อว่า “สมัครงานตำแหน่ง Digital Marketing Specialist”

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น