ร่วมงานกับเรา

Digital Product Section Manager : E-Commerce

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

สรุปผลการดำเนินการรายสัปดาห์ / ไตรมาส / ปี

 • สรุปผลยอดขายสินค้า
 • สรุปผลการจัดการด้านสินค้า, โปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย
 • สรุปผลการจัดการด้านการจัดการช่องทางการขาย E-Commerce

สรุปวางแผนการขายและโปรโมชั่น

 • วางแผนและสรุปรายละเอียดการขายประจำเดือน สำหรับเดือนถัดไป
 • วางแผนการจัดการด้านสินค้า และการจัดการสต๊อก
 • ร่วมวางแผนการจัดการด้านโปรโมชั่น และการส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการจัดการด้านการจัดการช่องทางการขาย E-Commerce

วางแผนและบริหารสินค้า

 • วางแผน Product Mix เพื่อนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทาง E-Commerce
 • วางแผนและบริหารสินค้า Physical, Lifestyle
 • วางแผนและบริหารสินค้า E-Content ผ่าน Application
 • ร่วมวางแผนและจัดการสื่อโฆษณาทางออนไลน์อื่นๆ

วางแผนการพัฒนาระบบการทำงาน

 • รับทราบ และประเมินปัญหาในการทำงานของแผนก
 • วางแผนปรับปรุง และแก้ปัญหาในการทำงานของแผนกให้ดีขึ้น
 • สรุป และจัดทำรายงานการจัดการเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดการต่อไป

บริหารสินค้าในช่องทาง E-Commerce

 • Website
 • Application
 • Marketplace
 • Social Media

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสินค้าทาง E-Commerce อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการด้านธุรกิจ E-Content หรือ Application อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ Marketplace อย่างน้อย 2 ปี
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ
 • มีประสบการณ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทได้
 • มีประสบการณ์ และสามารถในการทำโฆษณาทางออนไลน์ได้  (Facebook Ad,Google Adword, Youtube Ad, Banner, ETC)

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น