ร่วมงานกับเรา

Editorial Staff : ชีวจิต

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานเขียน Content Online ทุกรูปแบบ
 • สร้าสรรค์ Content / Video ตามTrend ใหม่ๆที่เกิดขึ้น
 • มีส่วนในการทำ Event / Fair /Roadshow ของแบรนด์ชีวจิต
 • วิเคาระห์ข้อมูลและทำสถิติ เพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านทำงานเกี่ยวกับ Content Online
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา
 • มีความสนใจด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ
 • มีความสามารถการทำข้อมูลและวิเคราะห์สถิติ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น