ร่วมงานกับเรา

Editorial Staff : Good Life Update

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านทำงานเกี่ยวกับ Content Online
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา
 • มีความสนใจด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น