ร่วมงานกับเรา

Editorial Staff : Good Life Update

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านทำงานเกี่ยวกับ Content Online
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
  • มีความสามารถภาษาอังกฤษดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา
  • มีความสนใจด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และแฟชั่น

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น