ร่วมงานกับเรา

Financial Analyst / Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • Prepare financial reports and insightful analysis per the rolling forecast including providing risk and opportunities, also challenging the business for better business performance improvement.
 • Monitor A&P, SG&A, spending, ensure spending efficiency and works closely with business controller.
 • Report financial performance of assigned businesses on a monthly basis.
 • Track and review B/S and cash flow for the supervised businesses.

คุณสมบัติ

 • Age not over 40 years old
 • Bachelor or Master Degree on Finance, Accounting, or any related fields.
 • 7 – 10 years’ experience on financial management, reporting or forecasting.
 • Computer literate; MS Word, PowerPoint, Excel
 • Experienced in BI (Business intelligence) software would be advantage
 • Able to work well under pressure in a time constraint. Strong analytical skill and detail oriented.
 • Business acumen and logical thinking.
 • Analysis and problem-solving skill– The ability to analyze financial information, select and gather data, and recommend or determine a course of action
 • Communication skill – The ability to concise oral and written skills to convey facts, present positions and interpret policies

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น