ร่วมงานกับเรา

Foreign Rights Executive

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • ติดต่อ ประสานงานกับสำนักพิมพ์ นักเขียน ตัวแทนและคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อคัดสรรหนังสือนำมาผลิตและจัดพิมพ์
  • รับผิดชอบเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์
  • รับผิดชอบการขายลิขสิทธิ์ให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศ

คุณสมบัติ

  • สนใจเกี่ยวกับหนังสือ และติดตามข่าวสารทั้งในและต่างประเทศสม่ำเสมอ
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาที่สามได้ดี โดยเฉพาะการอ่าน และการเขียน
  • ทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น