ร่วมงานกับเรา

Graphic Design : Event and Fair

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ออกแบบงานกราฟิคทั้งงาน Event และ Media เช่น logo, Key visual, Banner, สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ออกแบบงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ และ ส่งงานต่อให้ผู้รับเหมาได้
 • ตรวจงานออกแบบ และ สีของชิ้นงาน
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย ตามตารางงานที่กำหนดและส่งชิ้นงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติ

 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign ได้อย่างชำนาญ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานกราฟิก
 • เพศชาย – หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • รักการออกแบบ อยากสร้างสรรค์งานออกแบบ และ สามารถนำเสนอ แนวคิด Concept งานออกแบบใหม่ๆ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันของเวลาและงานหนักได้ (Can do Attitude)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และ หากเคยผ่านงานด้าน Graphic ด้าน event, Exhibition หรือ Media มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น