ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer : E-Commerce

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • จัดทำไฟล์ จัดหน้า AW และหน้าหนังสือ E-Book
 • ออกแบบงาน Graphic สำหรับเว็บไซต์ ให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน
 • ออกแบบงาน Graphic สำหรับ Facebook Fanpage, IG, Line@ ให้มียอดผู้ติดตาม และยอดการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น
 • ออกแบบสื่อออนไลน์สำหรับช่องทางต่างๆ
 • ประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
 • ดูแลประสานงานในการทำ Art Work โฆษณาทางออนไลน์ได้  (Facebook Ad,Google Adword, Youtube Ad, Banner, ETC)

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบและจัดหน้าหนังสือได้ และมีความเข้าใจในการใช้งานไฟล์ PDF, E-Pub , Audio
 • สามารถออกแบบออกแบบสื่อต่างๆสำหรับงานทางออนไลน์ได้ Retouch, Photoshop, Illustrator, Indesign
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ
 • มีประสบการณ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น