ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer Manager (ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  1. ดูแลบริหารการจัดการและแก้ปัญหา ภาพรวมฝ่ายศิลปกรรม หนังสือเล่มให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานของหน่วยงาน
  2. บริหารจัดคิวงานอาร์ตเวริค
  3. ดูแลตรวจปรู๊ฟสี ประสานงานกับโรงพิมพ์

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ชอบงานบริหารจัดการ วางแผน แก้ปัญหา
  4. มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางเทคนิคของโปรแกรมต่างๆ ในการทำงานหนังสือหรือรวมถึงงานกราฟฟิกอื่นๆ
  5. มีความเป็นมิตร สามารถประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ ได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น