ร่วมงานกับเรา

IT Support

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการแก้ใขปัญหาเทคนิคพื้นฐาน ทางด้าน H/W และ S/W ทางด้านเครื่อง MAC และ PC
  • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • มีความอดทน ใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานทางด้านงาน IT Support หรือ เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น