ร่วมงานกับเรา

Managing Director – Lifestyle Business

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Managing Director – Lifestyle Business                                               

Omni media-Omni Chanel (Praew, Sudsapda , Cheewajit, Goodlife Update, Amarin Academy, Amarin Baby & Kids)

Responsibilities include:

 • Developing and executing the company’s business strategies
 • Preparing and implementing comprehensive business plans to facilitate achievement
 • Control and oversee all Lifestyle Business operations, people and will be responsible for the overall success of the business.

Scope of work:

 • Develop and execute the company’s business strategies in order to attain the goals
 • Prepare and implement comprehensive business plans to facilitate achievement by planning cost-effective operations and market development activities
 • Communicate and maintain trust relationships with shareholders, business partners and authorities
 • Oversee the company’s financial performance, investments and other business ventures
 • Delegate responsibilities and supervise the work of executives providing guidance and motivation to drive maximum performance
 • Analyze problematic situations and occurrences and provide solutions to ensure Lifestyle Business survival and growth
 • Ensure company policies and legal guidelines are communicated all the way from the top down in the company and that they are followed at all times

Requirements:

 • Proven experience as Managing Director or other managerial position
 • Demonstrable experience in developing strategic and business plans Thorough knowledge of market changes and forces that influence the company
 • Strong understanding of corporate finance and measures of performance
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Excellent communication, interpersonal and presentation skills

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น