ร่วมงานกับเรา

Online Editor: Baanlaesuan Pets

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • อายุงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานสื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆที่มีออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสำคัญ
  • มีทักษะภาษาไทย-อังกฤษดี
  • มีความรู้และความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง สัตว์เลี้ยง หรือสัตวแพทย์
  • เข้าใจบรรยากาศการทำงานและวัดผลที่รวดเร็วในแบบออนไลน์

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น