ร่วมงานกับเรา

Online Editor: National Geographic ฉบับภาษาไทย

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • ผลิตเนื้อหาและดูแลเนื้อหาเกี่ยวกับ Environment และ Sustainability บน NGT.com และ FB.NGT
  • รับผิดชอบงาน Project เกี่ยวกับ Environment และ Sustainability ทั้ง Online และ On ground ทั้งในรูปแบบ Web Content และ VDO Content
  • ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบเชิงชุมชน

คุณสมบัติ

  • อายุงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานสื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆที่มีออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารสำคัญ
  • ภาษาไทย-อังกฤษดี
  • มีความรู้และความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่หลากหลาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ข่าวสารต่างประเทศ
  • สามารถสื่อสารกับทีมงานต่างชาติได้
  • มีประสบการณ์ในการทำโฆษณาหรือการทำงานร่วมกับผู้สนับสนุน
  • เข้าใจบรรยากาศการทำงานและวัดผลที่รวดเร็วในแบบออนไลน์

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น