ร่วมงานกับเรา

Operation Lead(Product Owner)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

  • รับผิดชอบในการสร้างแพลตฟอร์มให้ได้ตามความต้องการและตามเวลาที่กำหนด
  • ดูแลภาพรวมของแพลตฟอร์มให้เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจ และดูแล day to day Operation
  • ดูแล Application และ เว็บ รองรับจำนวนลูกค้าได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
  • ดูแลการใช้งานแอพและเว็บสมูธ มีการ update feature ตามเฟสที่กำหนด / แก้ปัญหา painpoint ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
  • ประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา

Qualifications

  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในฐานะ Product Owner ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
  • รู้กระบวนการของ day to day ของฐานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ( ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผู้ใช้ปลายทาง)
  • ความคิดสร้างสรรค์สำหรับกลยุทธ์และการปรับตัวใหม่
  • มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและเขียน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น