ร่วมงานกับเรา

Digital Merchandise Section Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

บริหารสินค้าทางออนไลน์ 

 • นำเสนอสินค้าเพื่อนำเสนอขายในช่องทาง E-Commerce
 • ดูแลรายการสินค้าด้านยอดขายบริหารสินค้าในช่องทางออนไลน์ Website และ Application
 • จัดเตรียมข้อมูลสินค้าเพื่อจำหน่ายใน E-Commerce
 • สรุปผลการขายสินค้า และการจัดทำโปรโมชั่นของสินค้า
 • ร่วมวางแผน และจัดทำข้อมูลโปรโมชั่นสำหรับเดือนถัดไป
 • ร่วมวางแผน และจัดทำแผนการใช้สื่อออนไลน์

สรุปข้อมูลการขายสินค้า

 • วางแผนผลักดันยอดขาย E-Book, Audio Book, Pod Cast, E-reader, and other digital related ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • สรุปยอดขายรายสัปดาห์
 • สรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบเจอในแต่ละเดือน

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

 • ประสานงานทีมบริหารสินค้าภายในบริษัท
 • คัดสรรค์ เจรจา ต่อรอง จัดหาสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายในช่องทาง E-Commerce

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสินค้าทาง E-Commerce อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ Marketplace
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ
 • มีความเข้าใจ และสามารถประสานงานในการทำโฆษณาทางออนไลน์ได้ (Facebook Ad, Google Adword, Youtube Ad, Banner, ETC)
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับสำนักพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Projects / products / services types related: E-Book, Audio Book, Pod Cast, E-reader, and other digital related

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น