ร่วมงานกับเรา

Project Designer : บ้านและสวน

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • ออกแบบนิทรรศการงานบ้านและสวนแฟร์
  • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ติดตั้งงานจนแล้วเสร็จ
  • ออกแบบกิจกรมของกลุ่มงานบ้านและสวนที่ช่วยเพิ่มยอดขาย
  • คิด Content ลงนิตยสาร บ้านและสวน

คุณสมบัติ

  • ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีหรือโท ด้านสถาปัตยกรรมหรือมัณฑณศิลป์
  • มีประสบการณ์ทำงานในวงการออกแบบบ้านหรือออกแบบนิทรรศการอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถคิด Content ถ่ายภาพ และตัดต่อClip VDO ได้
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม 3D MAX ,Photoshop, illustrator,Skethup
  • ชอบทำงานเป็น Teamwork

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น