ร่วมงานกับเรา

Project Editor

– บริหารงานด้านบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร มีความคิดสร้างสรรค

– บริหารจัดการต้นฉบับ บริหารเวลาและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด

– ควบคุมคุณภาพของงานต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตาม Concept ที่วางไว้

– ทำงานเป็นทีมร่วมกับศิลปกรรม ช่างภาพ ฝ่ายผลิต

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น