ร่วมงานกับเรา

Project Staff : บ้านและสวน

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • เขียนบทความเกี่ยวกับต้นไม้สัปดาห์ละ 1-2 เรื่อง พร้อมโพสต์ลงเฟซบุ๊ค
 • รีโพสต์บทความเกี่ยวกับต้นไม้สัปดาห์ละ 6 โพสต์
 • จัดทาโพสต์บ้านและสวนชวนคุยสัปดาห์ละ 1 โพสต์
 • รีวิวสินค้าเดือนละ 1 รีวิว
 • โพสต์ Facebook Story สัปดาห์ละ 5 โพสต์
 • ทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจคอยติดตามการโพสต์ เช็คอินบ็อกซ์ และดูแลตารางการโพสต์ในเฟซบุ๊คบ้านและสวน

งานพิเศษ

 • บทความที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมพิเศษ หรือลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจเกี่ยวกับต้นไม้
 • มีผลงานด้านงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น