ร่วมงานกับเรา

Projet Editor

รายละเอียดงาน

– บริหารงานด้านบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์
– มีความคิดสร้างสรรค์และมีความละเอียดรอบครอบ
– สามารถนำเสนองานกับลูกค้าได้
– สามารถติดต่อสื่อสาร-ประสานงานกับลูกค้าและทีมงามทั้งภายในและภายนอกองค์กร
– มีความรู้ความเข้าใจในแพลตฟอร์มดิจิทัล
– ควบคุมคุณภาพของงานต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน ตรงตาม Concept ที่วางไว้
– ทำงานเป็นทีมร่วมกับศิลปกรรม ช่างภาพ ฝ่ายผลิตได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์,อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานเขียนที่หลากหลาย และการสัมภาษณ์
  4. มีความสามารถในการบริหารจัดการประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
  6. มีประสบการณ์ตรงในงาน 3 ปีขึ้นไป

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น