ร่วมงานกับเรา

QA(Incoming)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

-การตรวจรับวัตถุดิบ รวมทั้งวิเคราะห์งานร่วมกับ Production และ Supplier
-ตรวจติดตามปัญหาในงานที่เกิดจากวัตถุดิบ
-การตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
-การตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์,วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับวัตถุดิบ,Supplier Audit
 • วิเคราะปัญหางานได้ดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ในอุตสาหกรรมด้าน Packaging หรือสิ่งพิมพ์ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น