ร่วมงานกับเรา

Sales Executive

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการขายและการตลาด ค้นหา ออกพบปะลูกค้าเพื่อเสนอขายหนังสือ และติดตามผลงานเพื่อปิดการขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • วางแผนการจัดกิจกรรม การอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับตลาดกลุ่มลูกค้าขายตรง
 • ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อเสนอและสร้างความต้องการให้แก่ลูกค้า รวมถึงการออกแบบโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • ให้คำแนะนำด้านสินค้าและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ และสร้างยอดขายให้สำเร็จตามที่กำหนด
 • ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน และวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อพัฒนางานขาย และเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางใหม่
 • จัดทำรายงานยอดขาย รายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้า รวมถึงสรุปผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่น้อยกว่า  3  ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น