ร่วมงานกับเรา

Sales & Marketing Section Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการขายและการตลาด ค้นหา ออกพบปะลูกค้าเพื่อเสนอขายหนังสือ และติดตามผลงานเพื่อปิดการขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • วางแผนการจัดกิจกรรม การอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับตลาดกลุ่มลูกค้าขายตรง
 • ออกแบบและวางแผนการดำเนินงานโครงการ เพื่อเสนอและสร้างความต้องการให้แก่ลูกค้า รวมถึงการออกแบบโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • ให้คำแนะนำด้านสินค้าและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ และสร้างยอดขายให้สำเร็จตามที่กำหนด
 • ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน และวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อพัฒนางานขาย และเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางใหม่
 • จัดทำรายงานยอดขาย รายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้า รวมถึงสรุปผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป ในด้านบริหารการขาย – การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
 •  มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office เช่น MS Word, MS Excel ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น