ร่วมงานกับเรา

Senior Graphic Designer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • จัดทำไฟล์ จัดทำ Artwork (Image, Video, Animation)
 • ออกแบบงาน Graphic สำหรับเว็บไซต์ ให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน
 • ออกแบบงาน Graphic สำหรับ Facebook Fanpage, IG, Line@ ให้มียอดผู้ติดตามและยอดการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น
 • ออกแบบสื่อออนไลน์สำหรับช่องทางต่างๆ
 • ประสานงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
 • ดูแลประสานงานในการทำ Art Work โฆษณาทางออนไลน์ได้ (Facebook Ad,Google Adword, Youtube Ad, Banner, ETC)

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถออกแบบ และมีความเข้าใจในการใช้งานไฟล์ใน Platform Video Clip
 • สามารถออกแบบออกแบบสื่อต่างๆสำหรับงานทางออนไลน์ได้ Retouch, Photoshop, Illustrator, Indesign
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ
 • มีประสบการณ์และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน-ภายนอกบริษัทได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น