ร่วมงานกับเรา

Senior Marketing Communication Officer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

     Marketing Communication& PR

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดทั้ง Offline และ Online
 • Co-branding ประสานงาน Partner และ Publisher เพื่อโปรโมทแบรนด์ร้านนายอินทร์ให้เป็นที่รู้จัก
 • จัดทำ Weekly report / Campaign report ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วิเคาะห์ประสิทธิภาพสื่อโฆษณาทั้ง Offline และ Online ในทุกช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
 • ออกแบบสื่อประชาสัมพ์ในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมีเดีย ทั้ง Offline และ Online

     Creative & Content

 • ประสานงานร่วมกับทีม Promotion และ ทีม Graphic เพื่อออกแบบโปรโมชั่น Theme และวางแผนทำสื่อต่างๆของร้านนายอินทร์ ทั้งส่วน ทั้ง Offline และ Online
 • คิดสร้างสรรค์ไอเดีย ผลิต Content Marketing & VDO content ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ
 • เขียนข่าวประชาสัมพันธ์องค์กรภายในและภายนอก

     Website & Social Media

 • Schedule Plan วางแผนการโพสต์รวมถึง Content ของเพจ ร้านนายอินทร์ ประกอบด้วย โปรโมชั่นหลักประจำเดือนของร้านนายอินทร์ โปรโมชั่นผลักดันหนังสือ โปรโมทหนังสือ โปรโมทกิจกรรมต่างๆของร้านนายอินทร์
 • Manage Page เพจ ร้านนายอินทร์ : Schedule Plan / Month
 • ดูแลกิจกรรมช่องทาง Social Media ของร้านนายอินทร์ Facebook / Twitter / Ingstagram / Youtube
 • ทำรายงานวิเคาะห์ประสิทธิภาพสื่อโฆษณาออนไลน์ในทุกช่องทางได้รับมอบหมาย
 • Manage Banner งานกิจกรรม , Promotion Update, สื่อ Barter บนเว็บไซต์ www.naiin.com
 • New & Activity Update บนเว็บไซต์ www.naiin.com

     Store Media

 • ดูแลภาพรวมการโปรโมทกิจกรรม โปรโมชั่น ผ่านสื่อหน้าร้านนายอินทร์ เช่น โปสเตอร์ แสตนดี้ ป้ายเด้ง ป้ายหัวชั้น ป้ายกอนโดลา เต้นท์การ์ด ป้ายA4มีขาตั้ง ป้ายคำขาย VDO Digital Signage

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing  หรือ Marketing Communication 3ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทได้
 • มีความรู้ด้าน SEO, SEM, Google Analytic, Google Adwords
 • สามารถออกแบบออกแบบสื่อต่างๆสำหรับงานทางออนไลน์ได้
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ประเภทต่างๆ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น