ร่วมงานกับเรา

Senior Sales

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบขายหนังสือเข้าโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ (ขายตรง)
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าบริษัท
 • รับผิดชอบเอกสารงานขายต่าง ๆ
 • ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์ (MS.Office) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการขาย และมีความคิดเชิงการตลาดยุคใหม่
 • พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • มีประสบการณ์การขายในโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการจะได้รับพิจารณาพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น