ร่วมงานกับเรา

Senior Visual Merchandise & Marketing Coordinator (Retail)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลร้านสาขาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบให้ถูกต้องและเรียบร้อยตามมาตรฐาน เช่นตำแหน่งและชั้นวางสินค้าของแบรนด์ในสาขา การจัดเรียงและนำเสนอสินค้าภายในสาขา อุปกรณ์ต่างๆภายในสาขา
 • วางแผนและกำหนดแนวคิดการแสดงหน้าต่างสำหรับร้านสาขาของบริษัทเพื่อส่งเสริมและดึงดูดยอดขาย
 • ดูแลและจัดการการสื่อสารภายในสาขาที่รับผิดชอบให้ครบถ้วนและถูกต้องอย่างสม่ำเสมอเช่นป้ายราคา ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • ดูแลตกแต่งหน้าร้านให้ตรงตาม concept และ themeงานที่บริษัทฯกำหนด ดูแลสื่อภายในห้างฯ ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • เป็น point of contact ระหว่างหน้าร้านสาขากับทีม Marketing รับ requirement จากทีมร้านนายอินทร์ และ ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการสาขาที่รับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ (Landlord) ที่ตั้งร้านและจัดงาน event เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนด

 

Qualifications

 • ชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ ศิลปะประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ โปรแกรมกราฟิกต่างๆ MS office
 • หากเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการตัดสินใจ , ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น