ร่วมงานกับเรา

Social Media Creative (Creative Content)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

 • คิดและเขียนเนื้อหา Content ในสื่อ online
 • กำกับดูแลด้าน Production และ Content
 • ตรวจสอบข้อมูล Artwork ด้าน Production และ Content
 • ตรวจสอบการบันทึกและเสียง ทั้ง Production และ Content
 • ถ่ายวีดีโอและตัดต่อภาพ ตัดต่อ Clip video ลงสื่อโฆษณา social media ต่างๆเช่น , facebook, instagram, youtube ,line
 • มีทักษะทางด้านการออกแบบกราฟฟิก ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
 • สามารถเสนอไอเดีย และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
 • สามารถถ่ายภาพในสตูดิโอได้
 • สามารถถ่ายและตัดวิดีโอตามโปรเจคให้เสร็จสิ้นตามวันที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก มัลติมีเดีย แอนนิเมชั่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปด้านงานตัดต่อวิดีโอและงานสร้างกราฟิกและ Effects ด้านภาพต่าง ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere pro, After Effects, Final Cut, Photoshop & Illustrator ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • โปรดแนบผลงาน (Portfolio/Profile) ประกอบการนำเสนอพิจารณา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น