ร่วมงานกับเรา

Sub-Editor

รายละเอียดงาน

– บริหารงานด้านบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร มีความคิดสร้างสรรค์
– บริหารจัดการต้นฉบับ บริหารเวลาและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด
– ควบคุมคุณภาพของงานต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐานตรงตาม Concept ที่วางไว้
– ทำงานเป็นทีมร่วมกับศิลปกรรม ช่างภาพ และฝ่ายผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษา และมีทักษะด้านงานเขียน การสัมภาษณ์
  4. มีทักษะในการบริหารจัดการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีประสบการณ์ด้านงานกองบรรณาธิการ 2 ปีขึ้นไป
  6. นำส่งตัวอย่างผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่ Job_aprint@amarin.co.th

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น